Производство » Детское питание

Ринок продуктів дитячого харчування та шляхи його підтримки в Україні

24.11.2014

В статті наведено аналіз ситуації на ринку дитячого харчування. Відмічено зростання виробництва продукції за останні роки. Наведено порівняльні дані щодо обсягів виробленої продукції за основними видами. Зосереджено увагу на основних напрямах державної підтримки вітчизняного виробництва дитячого харчування.

 
На сьогодні ринок продукції дитячого харчування в Україні характеризується стійкою тенденцією до зростання. Однією з причин такого росту є соціально-демографічні зміни останніх років, збільшення виплати при народженні дитини, що сприяє приросту народжуваності, розширення цільової аудиторії. Крім того, змінюється культура споживання і стиль життя: зростає жіноча зайнятість, а отже і потреба в готовому продукті для дитини – високоякісному, зручному та безпечному.
Найбільші показники зростання виробництва продукції дитячого харчування відмічено у 2013 р. У цьому році порівняно з 2012 р., забезпечено збільшення обсягів виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування – на 33,7%. Зокрема, виробництво сиру кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування збільшилось на 73,6%, продуктів кисломолочних для дитячого харчування – на 67,4%, молока обробленого рідкого для дитячого харчування на – 16,8% і соків дитячих на –  37,2%. Зазначена тенденція спостерігається і в поточному році. Так, за 6 місяців 2014 р. збільшились обсяги виробництва продуктів дитячого харчування на 7,9% і становили 17,3 тис. т. Зокрема, виробництво сиру кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування збільшилось на 19,1%, молока обробленого рідкого для дитячого харчування – на 10,2% і соків дитячих – 42,9%.
У структурі реалізованого на внутрішньому ринку дитячого харчування частка вітчизняного виробництва займає 71,9%, зокрема по групі молоко та продукти кисломолочні – 99,7%, молочні суміші та каші – 40%, соки та фруктово-овочеві пюре – 42%.
Забезпечення зростання обсягів власного виробництва якісного дитячого харчування на молочній основі сприяє його імпортозаміщенню, але на окремі продукти, особливо на основі м’яса та риби, продовжує задовольнятися за рахунок продукції іноземного походження.
За даними митних органів, за І півріччя 2014 р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився експорт продуктів дитячого харчування, розфасованих для роздрібної торгівлі на 15%, тоді як експорт гомогенізованих готових продуктів зменшився на 86%.
У поточному році зменшився імпорт гомогенізованих готових продуктів з м’яса на 12%, гомогенізованих складених харчових продуктів на 34%, продуктів дитячого харчування, розфасованих для роздрібної торгівлі на 14%, гомогенізованих готових продуктів на 44%, і гомогенізованих готових продуктів з плодів на 28%, а збільшилося завезення овочів гомогенізованих на 88%.

Передумови для виробництва
На виконання положень Державної цільової соціальної програма розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 рр. Міністерством створюються передумови для будівництва нових виробничих потужностей для виготовлення консервів на основі м’яса та риби для дітей раннього віку. У найближчому майбутньому підприємство ТОВ ІІ «Еконія» планує освоїти ринок м’ясних, рибних, овочево-м’ясних консервів для дітей, що дозволить витіснити з українського ринку зарубіжних товаровиробників і поступово завоювати ринки інших країн. Проектна потужність виробництва консервів для дитячого харчування складе 300 т/рік.
Розвиток вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування – це комплекс питань, які слід розглядати у контексті вирішення взаємопов’язаних задач різних рівнів – від медико-біологічних і технологічних аспектів питання до впровадження дієвих механізмів стимулювання виробників. Виробництво продукції дитячого харчування повинно здійснюватися за належних санітарно-гігієнічних умов виробництва, а технологічні процеси повинні забезпечувати виробництво продукції високої якості.  Для гарантування якості продуктів дитячого харчування необхідно впроваджувати сучасні системи контролювання безпечності та якості, що забезпечують належний підхід до контролю небезпечних чинників, ніж традиційні процедури контролю якості кінцевого продукту. На сьогоднішній день система НАССР впроваджена на всіх підприємствах з виробництва продуктів дитячого харчування.

Напрями стимулювання сектору
На сьогоднішній день, в межах чинного нормативно-правового поля, стимулювання виробництва продуктів дитячого харчування здійснюється за наступними напрямами:
• відповідно до чинної норми п.154.2 Податкового кодексу України, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України;
• пп.197.1.1 ст.197 визначено, що звільняються від оподаткування операції з постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
• п.197.4. ст.197 визначено, що звільнення від оподаткування товарів, передбачене п.197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України;
• відповідно до абзацу «е» пп.267.1.2 п.267.1 ст.267 Кодексу не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно продуктами дитячого харчування вітчизняного виробництва.

Шляхи вирішення задач
З метою підтримки та стимулювання вітчизняного виробництва дитячого харчування Мінагрополітики визначено основні напрями та шляхи вирішення поставлених задач: а) прискорення прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування)», який передбачає зміни до п.154.2 ст.154 Податкового кодексу України у частині розширення напрямків використання вивільнених від оподаткування коштів (внесений Урядом на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2406 від 27.02.2013) та пройшов перше читання).
Цей проект підготовлено з метою розширення підприємствам виробникам дитячого харчування можливості за рахунок звільнення від оподаткування прибутку спрямувати отримані кошти на придбання сучасного технологічного обладнання, впровадження новітніх технологій, налагодження випуску нових продуктів харчування для дітей всіх вікових груп, які зможуть конкурувати з імпортною продукцією та розширити асортимент продуктів, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості, розширенню асортименту і зменшенню роздрібних цін на продукти дитячого харчування; б) затвердження переліку продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят, що звільняються від оподаткування операції з постачання, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до Податкового кодексу.
Застосування податкової пільги (зниження ставки) з податку на додану вартість дозволить спрямувати заощаджені кошти на покращення технології виробництва дитячої продукції, закупівлю та/або модернізацію обладнання на її виробництво в середньому на 25-40% та збільшити обсяги виробництва й продажу дитячої продукції на 20-25%, а також використати кошти на розвиток нових напрямків, зокрема на виробництво вітчизняних м’ясних та рибних консервів для дитячого харчування; в) відновлення фінансування державної програми за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі; г) забезпечення можливості фінансування заходів Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 рр. Зокрема на 2015 р. заплановано 91,3 млн  грн;
д) впровадження стандартів і регламентів на виробництво продуктів дитячого харчування відповідно до міжнародних та європейських вимог; є) опрацювання механізму утворення інтегрованих формувань сільгоспвиробників екологічно чистої сировини та підприємств, що виробляють і реалізують продукти дитячого харчування; ж) створення умов для залучення вітчизняних і іноземних інвестицій у виробництво дитячого харчування в Україні; з) запровадження регіональних програм забезпечення дітей молоком, овочами та фруктами в освітніх закладах, як додаткового харчування; і) запровадження через ЗМІ інформування стосовно вітчизняного дитячого харчування з метою підвищення ефективності його споживання.
Слід зазначити, що виробництво дитячого харчування є невід’ємною частиною ринкового сегменту харчової та переробної промисловості, які в свою чергу займають провідне місце в структурі промислового виробництва країни. В обсягах промислової продукції частка дитячого харчування має значний потенціал та повинна зайняти своє високе місце.  Для вирішення питань, пов’язаних із шкільним харчуванням, необхідно регіонам більш активно розробляти регіональні програми забезпечення дітей молоком, овочами та фруктами, яких є достатній кількості в Україні, в освітніх закладах, як додаткового харчування, гарантуючи при цьому повне виключення санітарно-гігієнічних ризиків.
Реалізація цих заходів дасть можливість збільшити виробництво та додатково завантажити незадіяні потужності галузі, а також скоротити рівень захворюваності серед дітей, державних видатків на охорону здоров’я, збільшити надходження до державного бюджету, соціальних фондів, Пенсійного фонду та створити нові робочі місця.


Куць О.І., директор Департаменту продовольства,
Пахолюк В.С., начальник відділу переробки продукції тваринництва та дитячого харчування
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полную версию читайте в журнале «Молочная индустрия №4 2014»